یکی از پرکاربرد ترین پارچه ها در دوخت لباس بیمار پارچه های تترون بیمارستانی میباشد که به خاطر لطافت این پارچه مورد توجه اکثر بیمارستان ها قرار گرفته است.

پارچه تترون بیمارستانی با الیاف ویسک
...
پارچه تترون بیمارستانی

پارچه آستری پرده و یا پشت پرده به پارچه های سفید یا شیری رنگی گفته میشود که در پشت پرده قرار گرفته است.

پارچه آستر پرده

 یکی از پرکاربرترین پارچه ها در دوخت لباس بیماران و رویه تختی بیمارستان ها پارچه های فلامنت پنبه میباشد. این پارچه بعد از نوسانات قیمت و افزایش قیمت پارچه به دلیل قیمت مناسبش جایگزین خوبی برای تترون بیمارستانی بوده و درحال حاضر بسیاری از بیمارستان ها لباس های بیماران ...
پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی

بازار پارچه این روزها شاهد نوسانات زیاد و عدم ثبات در قیمت هاست بگونه ای که بسیاری از کارخانه های تولید کننده و همچنین بنکداران پارچه، فروش خود را متوقف کرده و منتظر ایجاد ثبات در بازار هستند.
این نوسانات که از اوایل اسفند ماه سال 97 آغاز شده در این روزها به اوج خود رسیده به طوری که در همین دو روز که بازار به طور رسمی شروع به فعالیت کرده به طور میانگین 10 تا 20 درصد به قیم
...
بررسی نوسانات بازار پارچه در اولین روزهای سال 98

دو هفته ای است که باز هم شاهد التهاب در بازار پارچه و روند افزایشی قیمت ها بوده ایم که عامل اصلی این اتفاق افزایش قیمت نخ بوده است. این افزایش قیمت ها بگونه ای بوده است که به صورت میانگین نخ های مختلف به ازای هرکیلوگرم 2 هزار تومان افزایش قیمت داشته اند اما برای نخ فلامنت که از پر کاربردترین نخ ها در بافت پارچه است این افزایش قیمت بسیار چشم گیرتر بوده است به طوری که قیمت ا ...
بررسی و دلایل نوسانات قیمت در بازار پارچه در روزهای اخیر